Engleză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Am I eligible to work in [country]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Do I need a social security number before I start working?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
¿Necesito permiso de trabajo?
Do I need a work permit?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
What is the national minimum wage?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Soy ____________________.
I am ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
asalariado
employed
Tipul de status profesional
desempleado
unemployed
Tipul de status profesional
empresario
an entrepreneur
Tipul de status profesional
autónomo
self-employed
Tipul de status profesional
trabajador en prácticas
an intern
Tipul de status profesional
voluntario
a volunteer
Tipul de status profesional
asesor
a consultant
Tipul de status profesional
Me gustaría darme de alta como autónomo.
I would like to register as a freelance professional.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
What type of employment contract do you have?
Solicită informații despre tipul de contract
Tengo un contrato ______________.
I have a ______________ contract.
Indică ce fel de contract ai
a tiempo completo
full-time
Tip de contract
a tiempo parcial
part-time
Tip de contract
de duración determinada
fixed-term
Tip de contract
indefinido
permanent
Tip de contract
de temporada
seasonal
Tip de contract
¿Cuándo se cobra?
When do I get my paycheck?
Întreabă când vei primi salariul
Me gustaría solicitar _____________.
I would like to ask for _________.
Întreabă de zile libere
la baja por maternidad
maternity leave
Tip de concediu
la baja por paternidad
paternity leave
Tip de concediu
la baja por enfermedad
sick leave
Tip de concediu
días libres
days off
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Me gustaría informarme sobre los impuestos
I would like to have some information on taxation.
Solicită informații despre taxe
Me gustaría declarar mis ingresos.
I would like to report my earnings.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
When is the deadline to send my tax return?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
¿Cómo me informarán de _______________?
Who will let me know ______________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
¿Cuánto me sale a devolver?
how much my refund is
Opțiune de recuperare a taxelor
¿Cuánto me sale a pagar?
if I owe more tax
Opțiune de recuperare a taxelor