Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
¿Necesito permiso de trabajo?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Soy ____________________.
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
asalariado
employé(e)
Tipul de status profesional
desempleado
au chômage
Tipul de status profesional
empresario
entrepreneur
Tipul de status profesional
autónomo
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
trabajador en prácticas
stagiaire
Tipul de status profesional
voluntario
bénévole
Tipul de status profesional
asesor
consultant(e)
Tipul de status profesional
Me gustaría darme de alta como autónomo.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
Tengo un contrato ______________.
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
a tiempo completo
à temps plein
Tip de contract
a tiempo parcial
à temps partiel
Tip de contract
de duración determinada
en C.D.D.
Tip de contract
indefinido
en C.D.I.
Tip de contract
de temporada
saisonnier
Tip de contract
¿Cuándo se cobra?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
Me gustaría solicitar _____________.
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
la baja por maternidad
un congé maternité
Tip de concediu
la baja por paternidad
un congé paternité
Tip de concediu
la baja por enfermedad
un congé maladie
Tip de concediu
días libres
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
Me gustaría declarar mis ingresos.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
¿Cómo me informarán de _______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
¿Cuánto me sale a devolver?
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
¿Cuánto me sale a pagar?
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor