Olandeză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Kan ik in [land] werken?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
¿Necesito permiso de trabajo?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wat is het nationale minimumloon?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Soy ____________________.
Ik ben ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
asalariado
werkende
Tipul de status profesional
desempleado
werkloos
Tipul de status profesional
empresario
een ondernemer
Tipul de status profesional
autónomo
een zelfstandige
Tipul de status profesional
trabajador en prácticas
een stagair
Tipul de status profesional
voluntario
een vrijwilliger
Tipul de status profesional
asesor
een consultant
Tipul de status profesional
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Solicită informații despre tipul de contract
Tengo un contrato ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Indică ce fel de contract ai
a tiempo completo
voltijdse
Tip de contract
a tiempo parcial
deeltijdse
Tip de contract
de duración determinada
tijdelijke
Tip de contract
indefinido
permanente
Tip de contract
de temporada
seizoensgebonden
Tip de contract
¿Cuándo se cobra?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Întreabă când vei primi salariul
Me gustaría solicitar _____________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Întreabă de zile libere
la baja por maternidad
moederschapsverlof
Tip de concediu
la baja por paternidad
vaderschapsverlof
Tip de concediu
la baja por enfermedad
ziekteverlof
Tip de concediu
días libres
vrije dagen
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Solicită informații despre taxe
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
¿Cómo me informarán de _______________?
Wie informeert mij over ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
¿Cuánto me sale a devolver?
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opțiune de recuperare a taxelor
¿Cuánto me sale a pagar?
of ik meer belastingen schuldig ben
Opțiune de recuperare a taxelor