Rusă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Soy ____________________.
Я___________________.
Menționează statusul tău profesional
asalariado
имеющий работу
Tipul de status profesional
desempleado
безработный
Tipul de status profesional
empresario
предприниматель
Tipul de status profesional
autónomo
частный предприниматель
Tipul de status profesional
trabajador en prácticas
практикант
Tipul de status profesional
voluntario
волонтер
Tipul de status profesional
asesor
советник
Tipul de status profesional
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Solicită informații despre tipul de contract
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Indică ce fel de contract ai
a tiempo completo
полная занятость
Tip de contract
a tiempo parcial
неполная занятость
Tip de contract
de duración determinada
фиксированный
Tip de contract
indefinido
долговременный
Tip de contract
de temporada
сезонный
Tip de contract
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Întreabă când vei primi salariul
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Întreabă de zile libere
la baja por maternidad
декретный отпуск
Tip de concediu
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Tip de concediu
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Tip de concediu
días libres
выходные дни
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Solicită informații despre taxe
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Opțiune de recuperare a taxelor
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Opțiune de recuperare a taxelor