Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
ฉันเป็น ___________________
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
ผู้มีงานทำ
employé(e)
Tipul de status profesional
ผู้ว่างงาน
au chômage
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบการ
entrepreneur
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
เด็กฝึกงาน
stagiaire
Tipul de status profesional
อาสาสมัคร
bénévole
Tipul de status profesional
ที่ปรึกษา
consultant(e)
Tipul de status profesional
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
เต็มเวลา
à temps plein
Tip de contract
นอกเวลา
à temps partiel
Tip de contract
มีกำหนดเวลา
en C.D.D.
Tip de contract
พนักงานประจำ
en C.D.I.
Tip de contract
ตามช่วงเวลา
saisonnier
Tip de contract
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
การลาคลอด
un congé maternité
Tip de concediu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
un congé paternité
Tip de concediu
การลาป่วย
un congé maladie
Tip de concediu
การหยุดงานเอง
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor