Italiană | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Qual è il salario minimo?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
ฉันเป็น ___________________
Sono ____________.
Menționează statusul tău profesional
ผู้มีงานทำ
impiegato/a
Tipul de status profesional
ผู้ว่างงาน
disoccupato/a
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบการ
un imprenditore/un'imprenditrice
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
un lavoratore autonomo
Tipul de status profesional
เด็กฝึกงาน
uno/a stagista
Tipul de status profesional
อาสาสมัคร
un/una volontario/a
Tipul de status profesional
ที่ปรึกษา
un/a consulente
Tipul de status profesional
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Solicită informații despre tipul de contract
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ho un contratto _________.
Indică ce fel de contract ai
เต็มเวลา
a tempo pieno
Tip de contract
นอกเวลา
part-time
Tip de contract
มีกำหนดเวลา
a tempo determinato
Tip de contract
พนักงานประจำ
a tempo indeterminato
Tip de contract
ตามช่วงเวลา
stagionale
Tip de contract
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quando viene versato lo stipendio?
Întreabă când vei primi salariul
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Vorrei chiedere ___________.
Întreabă de zile libere
การลาคลอด
il congedo di maternità
Tip de concediu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
il congedo di paternità
Tip de concediu
การลาป่วย
il congedo per malattia
Tip de concediu
การหยุดงานเอง
dei giorni liberi
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Solicită informații despre taxe
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Chi mi farà sapere ____________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
quanto mi verrà rimborsato
Opțiune de recuperare a taxelor
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
se devo pagare più tasse
Opțiune de recuperare a taxelor