Spaniolă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
¿Puedo trabajar en (país)?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
¿Necesito permiso de trabajo?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
ฉันเป็น ___________________
Soy ____________________.
Menționează statusul tău profesional
ผู้มีงานทำ
asalariado
Tipul de status profesional
ผู้ว่างงาน
desempleado
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบการ
empresario
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
autónomo
Tipul de status profesional
เด็กฝึกงาน
trabajador en prácticas
Tipul de status profesional
อาสาสมัคร
voluntario
Tipul de status profesional
ที่ปรึกษา
asesor
Tipul de status profesional
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Solicită informații despre tipul de contract
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tengo un contrato ______________.
Indică ce fel de contract ai
เต็มเวลา
a tiempo completo
Tip de contract
นอกเวลา
a tiempo parcial
Tip de contract
มีกำหนดเวลา
de duración determinada
Tip de contract
พนักงานประจำ
indefinido
Tip de contract
ตามช่วงเวลา
de temporada
Tip de contract
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
¿Cuándo se cobra?
Întreabă când vei primi salariul
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Me gustaría solicitar _____________.
Întreabă de zile libere
การลาคลอด
la baja por maternidad
Tip de concediu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
la baja por paternidad
Tip de concediu
การลาป่วย
la baja por enfermedad
Tip de concediu
การหยุดงานเอง
días libres
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Solicită informații despre taxe
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Me gustaría declarar mis ingresos.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
¿Cómo me informarán de _______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
¿Cuánto me sale a devolver?
Opțiune de recuperare a taxelor
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
¿Cuánto me sale a pagar?
Opțiune de recuperare a taxelor