Chineză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Tôi __________.
我是___________________ 。
Menționează statusul tău profesional
có việc làm
雇佣
Tipul de status profesional
Không có việc làm
待业
Tipul de status profesional
doanh nhân
企业家
Tipul de status profesional
tự làm chủ
自雇者
Tipul de status profesional
thực tập sinh
实习生
Tipul de status profesional
tình nguyện viên
志愿者
Tipul de status profesional
tư vấn viên
顾问
Tipul de status profesional
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Solicită informații despre tipul de contract
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Indică ce fel de contract ai
toàn thời gian
全职
Tip de contract
bán thời gian
兼职
Tip de contract
hạn định
定期合同
Tip de contract
lâu dài
永久合同
Tip de contract
thời vụ
季节性合同
Tip de contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Întreabă când vei primi salariul
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Întreabă de zile libere
nghỉ sinh đẻ
产假
Tip de concediu
nghỉ làm cha
陪产假
Tip de concediu
nghỉ ốm
病假
Tip de concediu
ngày nghỉ
请假
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Solicită informații despre taxe
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Opțiune de recuperare a taxelor
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Opțiune de recuperare a taxelor