Coreeană | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Tôi __________.
Menționează statusul tău profesional
có việc làm
Tipul de status profesional
Không có việc làm
Tipul de status profesional
doanh nhân
Tipul de status profesional
tự làm chủ
Tipul de status profesional
thực tập sinh
Tipul de status profesional
tình nguyện viên
Tipul de status profesional
tư vấn viên
Tipul de status profesional
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Solicită informații despre tipul de contract
Tôi có hợp đồng _________.
Indică ce fel de contract ai
toàn thời gian
Tip de contract
bán thời gian
Tip de contract
hạn định
Tip de contract
lâu dài
Tip de contract
thời vụ
Tip de contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Întreabă când vei primi salariul
Tôi muốn hỏi về___________.
Întreabă de zile libere
nghỉ sinh đẻ
Tip de concediu
nghỉ làm cha
Tip de concediu
nghỉ ốm
Tip de concediu
ngày nghỉ
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Solicită informații despre taxe
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Opțiune de recuperare a taxelor
tôi có nợ tiền thuế hay không
Opțiune de recuperare a taxelor