Română | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pot lucra în [țara]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Am nevoie de permis de muncă?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Care este salariul minim pe economie?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Tôi __________.
Sunt ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
có việc làm
angajat
Tipul de status profesional
Không có việc làm
neangajat
Tipul de status profesional
doanh nhân
antreprenor
Tipul de status profesional
tự làm chủ
independent
Tipul de status profesional
thực tập sinh
practicant
Tipul de status profesional
tình nguyện viên
voluntar
Tipul de status profesional
tư vấn viên
consultant
Tipul de status profesional
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Solicită informații despre tipul de contract
Tôi có hợp đồng _________.
Am contract de ______________.
Indică ce fel de contract ai
toàn thời gian
normă întreagă
Tip de contract
bán thời gian
jumătate de normă
Tip de contract
hạn định
pe perioadă determinată
Tip de contract
lâu dài
pe perioadă nedeterminată
Tip de contract
thời vụ
temporar
Tip de contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Când primesc salariul?
Întreabă când vei primi salariul
Tôi muốn hỏi về___________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Întreabă de zile libere
nghỉ sinh đẻ
concediu maternal
Tip de concediu
nghỉ làm cha
concediul paternal
Tip de concediu
nghỉ ốm
concediu medical
Tip de concediu
ngày nghỉ
zile libere
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Aș dori câteva informații despre taxe.
Solicită informații despre taxe
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Aș dori să-mi declar venitul.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Cine mă va informa de ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
cât este rambursarea
Opțiune de recuperare a taxelor
tôi có nợ tiền thuế hay không
dacă datorez mai mult
Opțiune de recuperare a taxelor