Franceză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

أود التسجيل في الجامعة.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ما قبل التخرج
une formation du premier cycle
Tipul de curs
ما بعد التخرج
une formation du second cycle
Tipul de curs
دكتوراه
un doctorat
Tipul de curs
بدوام كامل
une formation à temps plein
Tipul de curs
بدوام جزئي
une formation à temps partiel
Tipul de curs
على الإنترنت
une formation en ligne
Tipul de curs
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
فصل
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
عام دراسي
une année académique
Durata studiului într-o universitate străină
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Necesar atunci când aplici la universitate
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Le logement est assuré par l'université ?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
ما هو نظام ________________؟
Comment fonctionne le système ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
النقاط
de crédits
Tipul de sistem
العلامات
de notation
Tipul de sistem
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Solicită informații despre sistemul de predare
هل هناك___________________؟
Y a-t-il ______ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
محاضرات
des cours magistraux
Tipul de cursuri
حلقات بحث
des séminaires
Tipul de cursuri
فيديوهات تعليمية
des travaux dirigés
Tipul de cursuri
مؤتمرات
des conférences
Tipul de cursuri
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
متى تعقد الامتحانات؟
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Întreabă când este sesiunea de examene
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Întreabă ce facilități oferă centrul
هل تنظمون رحلات؟
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Quels programmes offrez-vous ?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Solicită informații despre posibilități de finanțare
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
أجور التعليم
les frais d'inscription
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
تكاليف المعيشة
les frais de subsistance
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
رعاية الأطفال
la garde d'enfants
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Quels types de bourse sont disponibles ?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare