Chineză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
本科生
Tipul de curs
postgraduální studium
研究生
Tipul de curs
doktorské studium
博士生
Tipul de curs
prezenční studium
全日制
Tipul de curs
kombinované studium
非全日
Tipul de curs
online
网上课程
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
一学期
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
一学年
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
学分制
Tipul de sistem
známkování
打分制
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
讲座
Tipul de cursuri
semináře
研讨会
Tipul de cursuri
konsultace
个别辅导
Tipul de cursuri
konference
会议
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
学费
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
生活费用
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
儿童托管
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare