Finlandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Haluan hakea ________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
kandidaatin ohjelmaan
Tipul de curs
postgraduální studium
jatko-opintoihin
Tipul de curs
doktorské studium
tohtorin ohjelmaan
Tipul de curs
prezenční studium
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
kombinované studium
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
lukukauden
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
lukuvuoden
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
opintopiste
Tipul de sistem
známkování
arvosana
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
Onko teillä ________?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
luentoja
Tipul de cursuri
semináře
seminaareja
Tipul de cursuri
konsultace
pienryhmäopetusta
Tipul de cursuri
konference
konferensseja
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
Koska tentit ovat?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
lukukausimaksut
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
elinkustannukseni
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
lastenhoito
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare