Germană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
Grundkurs
Tipul de curs
postgraduální studium
Aufbaukurs
Tipul de curs
doktorské studium
Doktorandenkurs
Tipul de curs
prezenční studium
Vollzeitkurs
Tipul de curs
kombinované studium
Teilzeitkurs
Tipul de curs
online
Onlinekurs
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
ein Semester
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
ein Studienjahr
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
Kreditsystem
Tipul de sistem
známkování
Benotungssystem
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
Vorlesungen
Tipul de cursuri
semináře
Seminare
Tipul de cursuri
konsultace
Tutorien
Tipul de cursuri
konference
Konferenzen
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
Studiengebühren
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
Kinderbetreuung
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare