Italiană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
di laurea triennale
Tipul de curs
postgraduální studium
di laurea magistrale
Tipul de curs
doktorské studium
di dottorato
Tipul de curs
prezenční studium
a tempo pieno
Tipul de curs
kombinované studium
part-time
Tipul de curs
online
online
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
un anno accademico
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
crediti
Tipul de sistem
známkování
valutazione
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
lezioni frontali
Tipul de cursuri
semináře
seminari
Tipul de cursuri
konsultace
esercitazioni
Tipul de cursuri
konference
conferenze
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
le tasse universitarie
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
le spese di sostentamento
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare