Maghiară | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
alapképzés
Tipul de curs
postgraduální studium
mesterképzés
Tipul de curs
doktorské studium
PhD
Tipul de curs
prezenční studium
nappali tagozatos
Tipul de curs
kombinované studium
részidős
Tipul de curs
online
online
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
egy szemeszter
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
egy év
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Az egyetem biztosít szállást is?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
Milyen a ____________ rendszer?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
kredit
Tipul de sistem
známkování
osztályzási
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Milyen a tanítás stílusa?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
Vannak_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
előadások
Tipul de cursuri
semináře
szemináriumok
Tipul de cursuri
konsultace
oktatói órák
Tipul de cursuri
konference
konferenciák
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
Mikor vannak a vizsgák?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Van az egyetemen sportközpont?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Van szintfelmérő teszt?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
Kirándulásokat is szerveznek?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
Milyen programokat nyújtanak?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
tandíj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
megélhetési költségek
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
gyermekellátás
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare