Olandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
een bacheloropleiding
Tipul de curs
postgraduální studium
een postgraduaat
Tipul de curs
doktorské studium
een doctoraat
Tipul de curs
prezenční studium
een voltijdse opleiding
Tipul de curs
kombinované studium
een deeltijdse opleiding
Tipul de curs
online
een online cursus
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
een semester
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
een academisch jaar
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
creditsysteem
Tipul de sistem
známkování
beoordelingssysteem
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
lezingen
Tipul de cursuri
semináře
seminars
Tipul de cursuri
konsultace
tutorials
Tipul de cursuri
konference
conferenties
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
Wanneer worden de examens gehouden?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
Organiseren jullie ook excursies?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welke programma's bieden jullie aan?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
inschrijvingsgeld
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
kosten voor levensonderhoud
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
kinderopvang
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare