Spaniolă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
en un grado
Tipul de curs
postgraduální studium
en un posgrado
Tipul de curs
doktorské studium
en un doctorado
Tipul de curs
prezenční studium
a tiempo completo
Tipul de curs
kombinované studium
a tiempo parcial
Tipul de curs
online
a distancia
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
un curso académico
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
¿Cómo es el sistema _____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
de créditos
Tipul de sistem
známkování
de notas
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
¿Hay ______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
clases teóricas
Tipul de cursuri
semináře
seminarios
Tipul de cursuri
konsultace
tutorías
Tipul de cursuri
konference
conferencias
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
¿Hay pruebas de nivel?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
¿Organizan también excursiones?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
¿Qué programas ofertan?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
matrícula
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
gastos personales
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
manutención de hijos menores
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
¿Qué becas puedo solicitar?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare