Suedeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
bakalářské studium
kandidatkurs
Tipul de curs
postgraduální studium
avancerad kurs
Tipul de curs
doktorské studium
doktorandkurs
Tipul de curs
prezenční studium
fulltidskurs
Tipul de curs
kombinované studium
deltidskurs
Tipul de curs
online
onlinekurs
Tipul de curs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
en termin
Durata studiului într-o universitate străină
celý akademický rok
ett läsår
Durata studiului într-o universitate străină
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Necesar atunci când aplici la universitate
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredity
poängsystemet
Tipul de sistem
známkování
betygssättningen
Tipul de sistem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Solicită informații despre sistemul de predare
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Solicită informații despre sistemul de predare
přednášky
föreläsningar
Tipul de cursuri
semináře
seminarier
Tipul de cursuri
konsultace
handledning
Tipul de cursuri
konference
konferenser
Tipul de cursuri
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Întreabă când este sesiunea de examene
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
školné
skolavgifter
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
životní náklady
mina levnadskostnader
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
péče o dítě
barnomsorg
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare