Cehă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
bakalářské studium
Tipul de curs
a postgraduate
postgraduální studium
Tipul de curs
a PhD
doktorské studium
Tipul de curs
a full-time
prezenční studium
Tipul de curs
a part-time
kombinované studium
Tipul de curs
an online
online
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
celý akademický rok
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
kredity
Tipul de sistem
marking
známkování
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
přednášky
Tipul de cursuri
seminars
semináře
Tipul de cursuri
tutorials
konsultace
Tipul de cursuri
conferences
konference
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
školné
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
životní náklady
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
péče o dítě
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare