Chineză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
我想要进入大学学习。
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
我想要申请______________课程。
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
本科生
Tipul de curs
a postgraduate
研究生
Tipul de curs
a PhD
博士生
Tipul de curs
a full-time
全日制
Tipul de curs
a part-time
非全日
Tipul de curs
an online
网上课程
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
一学期
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
一学年
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
请问学生工作有什么限制?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
我需要提供材料原件还是复印件?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
请问该所大学的入学要求是什么?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
请问大学能保证我的住宿吗?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
课程内容涵盖实习吗?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
对【语言】的要求是什么?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
学分制
Tipul de sistem
marking
打分制
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
这里的教学风格是什么样的?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
这里有_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
讲座
Tipul de cursuri
seminars
研讨会
Tipul de cursuri
tutorials
个别辅导
Tipul de cursuri
conferences
会议
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
暑期学校提供哪些课程呢?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
考试何时举行?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
大学里有体育馆吗?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
我如何加入学生组织?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
我在这里可以学习什么语言?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
有没有水平测试来评估我的水平?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
您有课程的详细介绍吗?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
一个班级里最多有多少个学生?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
贵校都有哪些设施?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
请问你们安排郊游吗?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
你们提供哪些项目呢?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
我想了解关于助学金的信息。
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
有哪些组织可以资助我的学习?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
学费
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
生活费用
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
儿童托管
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
请问有哪些奖学金?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare