Coreeană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
Tipul de curs
a postgraduate
Tipul de curs
a PhD
Tipul de curs
a full-time
Tipul de curs
a part-time
Tipul de curs
an online
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
Tipul de sistem
marking
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
Tipul de cursuri
seminars
Tipul de cursuri
tutorials
Tipul de cursuri
conferences
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare