Finlandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Haluan hakea ________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
kandidaatin ohjelmaan
Tipul de curs
a postgraduate
jatko-opintoihin
Tipul de curs
a PhD
tohtorin ohjelmaan
Tipul de curs
a full-time
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
a part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
an online
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
lukukauden
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
lukuvuoden
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
opintopiste
Tipul de sistem
marking
arvosana
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Onko teillä ________?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
luentoja
Tipul de cursuri
seminars
seminaareja
Tipul de cursuri
tutorials
pienryhmäopetusta
Tipul de cursuri
conferences
konferensseja
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Koska tentit ovat?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
lukukausimaksut
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
elinkustannukseni
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
lastenhoito
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare