Maghiară | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
alapképzés
Tipul de curs
a postgraduate
mesterképzés
Tipul de curs
a PhD
PhD
Tipul de curs
a full-time
nappali tagozatos
Tipul de curs
a part-time
részidős
Tipul de curs
an online
online
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
egy szemeszter
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
egy év
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Az egyetem biztosít szállást is?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Milyen a ____________ rendszer?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
kredit
Tipul de sistem
marking
osztályzási
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Milyen a tanítás stílusa?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Vannak_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
előadások
Tipul de cursuri
seminars
szemináriumok
Tipul de cursuri
tutorials
oktatói órák
Tipul de cursuri
conferences
konferenciák
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Mikor vannak a vizsgák?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Van az egyetemen sportközpont?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Van szintfelmérő teszt?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Kirándulásokat is szerveznek?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Milyen programokat nyújtanak?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
tandíj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
megélhetési költségek
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
gyermekellátás
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare