Poloneză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
studia licencjackie
Tipul de curs
a postgraduate
studia magisterskie
Tipul de curs
a PhD
studia doktoranckie
Tipul de curs
a full-time
studia dzienne
Tipul de curs
a part-time
studia zaoczne
Tipul de curs
an online
studia przez internet
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
cały rok akademicki
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
punktowy
Tipul de sistem
marking
oceniania
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
wykłady
Tipul de cursuri
seminars
ćwiczenia/seminaria
Tipul de cursuri
tutorials
konsultacje
Tipul de cursuri
conferences
konferencje
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare