Română | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
student
Tipul de curs
a postgraduate
student cu diplomă
Tipul de curs
a PhD
doctorand
Tipul de curs
a full-time
cu normă întreagă
Tipul de curs
a part-time
cu jumătate de normă
Tipul de curs
an online
la distanță
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
un semestru
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
un an academic
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Cum este sistemul ____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
de credite
Tipul de sistem
marking
de note
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Cum este sistemul de predare?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Sunt _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
cursuri teoretice
Tipul de cursuri
seminars
seminarii
Tipul de cursuri
tutorials
tutoriale
Tipul de cursuri
conferences
conferințe
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Când se susșine sesiunea de examene?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Are universitatea centru sportiv?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Ce facilitări oferă centrul?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Organizați excursii de asemenea?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Ce programă oferiți?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
taxă de școlarizare
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
întreținere
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
îngrijire copii minori
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare