Rusă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
бакалавриат
Tipul de curs
a postgraduate
аспирантура
Tipul de curs
a PhD
докторат/профессура
Tipul de curs
a full-time
очная форма
Tipul de curs
a part-time
заочная форма
Tipul de curs
an online
онлайн обучение
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
семестр
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
академический год
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Какие ограничения на работу для студентов?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Каковы требования для поступления в университет?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Курс включает в себя период стажировки?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Каковы требования знания [язык] языка?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Какова система_____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
кредитов
Tipul de sistem
marking
оценок
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Каков стиль преподавания?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Там есть___________?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
лекции
Tipul de cursuri
seminars
семинары
Tipul de cursuri
tutorials
учебные материалы
Tipul de cursuri
conferences
конференции
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Когда проходят экзамены?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
В университете есть спортивный центр?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
У вас есть детальное описание курса?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Вы организовываете экскурсии?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Какие программы вы предлагаете?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
плата за обучение
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
расходы на жизнь
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
уход за ребенком
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Какие виды стипендий доступны?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare