Thailandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
ปริญญาตรี
Tipul de curs
a postgraduate
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipul de curs
a PhD
ปริญญาเอก
Tipul de curs
a full-time
เต็มเวลา
Tipul de curs
a part-time
นอกเวลา
Tipul de curs
an online
ออนไลน์
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
หนึ่งปีการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
หน่วยกิตวิชา
Tipul de sistem
marking
การให้คะแนน
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
มี _____________ ไหม
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
การบรรยาย
Tipul de cursuri
seminars
การสัมมนา
Tipul de cursuri
tutorials
การกวดวิชา
Tipul de cursuri
conferences
การประชุม
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
ค่าเล่าเรียน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
การดูแลเด็ก
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare