Turcă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
_____________ ders almak istiyorum.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
lisans seviyesinde
Tipul de curs
a postgraduate
lisans üstü seviyesinde
Tipul de curs
a PhD
doktora seviyesinde
Tipul de curs
a full-time
tam zamanlı
Tipul de curs
a part-time
yarı zamanlı
Tipul de curs
an online
çevrimiçi
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
bir dönem
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
bir akademik yıl
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
kredi
Tipul de sistem
marking
notlama
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
_____________ var mı?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
ders
Tipul de cursuri
seminars
seminer
Tipul de cursuri
tutorials
uygulamalı ders
Tipul de cursuri
conferences
konferanslar
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Sınavlar ne zaman?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
harçlar
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
yaşam giderleri
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
çocuk bakımı
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Ne tür burslar mevcut?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare