Chineză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
我想要进入大学学习。
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
我想要申请______________课程。
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
本科生
Tipul de curs
une formation du second cycle
研究生
Tipul de curs
un doctorat
博士生
Tipul de curs
une formation à temps plein
全日制
Tipul de curs
une formation à temps partiel
非全日
Tipul de curs
une formation en ligne
网上课程
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
我想要在这所大学学习___________。
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
一学期
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
一学年
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
请问学生工作有什么限制?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
我需要提供材料原件还是复印件?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
请问该所大学的入学要求是什么?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
请问大学能保证我的住宿吗?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
课程内容涵盖实习吗?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
对【语言】的要求是什么?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
学分制
Tipul de sistem
de notation
打分制
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
这里的教学风格是什么样的?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
这里有_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
讲座
Tipul de cursuri
des séminaires
研讨会
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
个别辅导
Tipul de cursuri
des conférences
会议
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
暑期学校提供哪些课程呢?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
考试何时举行?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
大学里有体育馆吗?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
我如何加入学生组织?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
我在这里可以学习什么语言?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
有没有水平测试来评估我的水平?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
您有课程的详细介绍吗?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
一个班级里最多有多少个学生?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
贵校都有哪些设施?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
请问你们安排郊游吗?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
你们提供哪些项目呢?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
我想了解关于助学金的信息。
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
有哪些组织可以资助我的学习?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
我需要 ____________的财政补贴。
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
学费
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
生活费用
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
儿童托管
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
请问有哪些奖学金?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare