Coreeană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
Tipul de curs
une formation du second cycle
Tipul de curs
un doctorat
Tipul de curs
une formation à temps plein
Tipul de curs
une formation à temps partiel
Tipul de curs
une formation en ligne
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
Tipul de sistem
de notation
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
Tipul de cursuri
des séminaires
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
Tipul de cursuri
des conférences
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare