Esperanto | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
Mi volas apliki por_____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
kurso por studentoj
Tipul de curs
une formation du second cycle
kurso por postdiplomaj studentoj
Tipul de curs
un doctorat
kurso por Ph.D.
Tipul de curs
une formation à temps plein
plentempa kurso
Tipul de curs
une formation à temps partiel
parttempa kurso
Tipul de curs
une formation en ligne
enreta kurso
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
semestro
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
akademia jaro
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
de kredito
Tipul de sistem
de notation
de noto
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Kiom estas la instrua stilo?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
Ĉu estas ______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
lekcioj
Tipul de cursuri
des séminaires
seminarioj
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
lerniloj
Tipul de cursuri
des conférences
konferencoj
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kiam estas la ekzamenoj?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Ĉu estas universitata sportejo?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
Kio programojn vi proponas?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
instrudepagoj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
miaj vivelspezoj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
infanzorgado
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare