Finlandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
Haluan hakea ________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
kandidaatin ohjelmaan
Tipul de curs
une formation du second cycle
jatko-opintoihin
Tipul de curs
un doctorat
tohtorin ohjelmaan
Tipul de curs
une formation à temps plein
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
une formation à temps partiel
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
une formation en ligne
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
lukukauden
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
lukuvuoden
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
opintopiste
Tipul de sistem
de notation
arvosana
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
Onko teillä ________?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
luentoja
Tipul de cursuri
des séminaires
seminaareja
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
pienryhmäopetusta
Tipul de cursuri
des conférences
konferensseja
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Koska tentit ovat?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
lukukausimaksut
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
elinkustannukseni
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
lastenhoito
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare