Poloneză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
studia licencjackie
Tipul de curs
une formation du second cycle
studia magisterskie
Tipul de curs
un doctorat
studia doktoranckie
Tipul de curs
une formation à temps plein
studia dzienne
Tipul de curs
une formation à temps partiel
studia zaoczne
Tipul de curs
une formation en ligne
studia przez internet
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
cały rok akademicki
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
Jak działa system ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
punktowy
Tipul de sistem
de notation
oceniania
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
wykłady
Tipul de cursuri
des séminaires
ćwiczenia/seminaria
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
konsultacje
Tipul de cursuri
des conférences
konferencje
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jak liczne są grupy?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare