Rusă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
бакалавриат
Tipul de curs
une formation du second cycle
аспирантура
Tipul de curs
un doctorat
докторат/профессура
Tipul de curs
une formation à temps plein
очная форма
Tipul de curs
une formation à temps partiel
заочная форма
Tipul de curs
une formation en ligne
онлайн обучение
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
семестр
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
академический год
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Какие ограничения на работу для студентов?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Каковы требования для поступления в университет?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Курс включает в себя период стажировки?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Каковы требования знания [язык] языка?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
Какова система_____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
кредитов
Tipul de sistem
de notation
оценок
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Каков стиль преподавания?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
Там есть___________?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
лекции
Tipul de cursuri
des séminaires
семинары
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
учебные материалы
Tipul de cursuri
des conférences
конференции
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Когда проходят экзамены?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
В университете есть спортивный центр?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
У вас есть детальное описание курса?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Вы организовываете экскурсии?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
Какие программы вы предлагаете?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
плата за обучение
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
расходы на жизнь
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
уход за ребенком
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
Какие виды стипендий доступны?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare