Spaniolă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
en un grado
Tipul de curs
une formation du second cycle
en un posgrado
Tipul de curs
un doctorat
en un doctorado
Tipul de curs
une formation à temps plein
a tiempo completo
Tipul de curs
une formation à temps partiel
a tiempo parcial
Tipul de curs
une formation en ligne
a distancia
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
un curso académico
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
de créditos
Tipul de sistem
de notation
de notas
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
¿Hay ______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
clases teóricas
Tipul de cursuri
des séminaires
seminarios
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
tutorías
Tipul de cursuri
des conférences
conferencias
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
¿Hay pruebas de nivel?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
¿Organizan también excursiones?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
¿Qué programas ofertan?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
matrícula
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
gastos personales
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
manutención de hijos menores
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
¿Qué becas puedo solicitar?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare