Suedeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
kandidatkurs
Tipul de curs
une formation du second cycle
avancerad kurs
Tipul de curs
un doctorat
doktorandkurs
Tipul de curs
une formation à temps plein
fulltidskurs
Tipul de curs
une formation à temps partiel
deltidskurs
Tipul de curs
une formation en ligne
onlinekurs
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
en termin
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
ett läsår
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
Garanterar universitetet boende?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Vilka är språkkraven?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
poängsystemet
Tipul de sistem
de notation
betygssättningen
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Hur är undervisningen?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
Finns det _______?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
föreläsningar
Tipul de cursuri
des séminaires
seminarier
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
handledning
Tipul de cursuri
des conférences
konferenser
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
När är tentaperioderna?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Arrangerar skolan också utflykter?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
Vilka program erbjuds?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
skolavgifter
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
mina levnadskostnader
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
barnomsorg
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vilka typer av stipendier finns det?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare