Turcă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Je voudrais m'inscrire à _________.
_____________ ders almak istiyorum.
Aș vrea să aplic pentru un curs
une formation du premier cycle
lisans seviyesinde
Tipul de curs
une formation du second cycle
lisans üstü seviyesinde
Tipul de curs
un doctorat
doktora seviyesinde
Tipul de curs
une formation à temps plein
tam zamanlı
Tipul de curs
une formation à temps partiel
yarı zamanlı
Tipul de curs
une formation en ligne
çevrimiçi
Tipul de curs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
bir dönem
Durata studiului într-o universitate străină
une année académique
bir akademik yıl
Durata studiului într-o universitate străină
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Necesar atunci când aplici la universitate
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Le logement est assuré par l'université ?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Comment fonctionne le système ______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Solicită informații despre sistemul educațional
de crédits
kredi
Tipul de sistem
de notation
notlama
Tipul de sistem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Solicită informații despre sistemul de predare
Y a-t-il ______ ?
_____________ var mı?
Solicită informații despre sistemul de predare
des cours magistraux
ders
Tipul de cursuri
des séminaires
seminer
Tipul de cursuri
des travaux dirigés
uygulamalı ders
Tipul de cursuri
des conférences
konferanslar
Tipul de cursuri
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Sınavlar ne zaman?
Întreabă când este sesiunea de examene
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Întreabă ce facilități oferă centrul
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quels programmes offrez-vous ?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
les frais d'inscription
harçlar
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
les frais de subsistance
yaşam giderleri
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
la garde d'enfants
çocuk bakımı
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quels types de bourse sont disponibles ?
Ne tür burslar mevcut?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare