Chineză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
我想要进入大学学习。
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
我想要申请______________课程。
Aș vrea să aplic pentru un curs
Grundkurs
本科生
Tipul de curs
Aufbaukurs
研究生
Tipul de curs
Doktorandenkurs
博士生
Tipul de curs
Vollzeitkurs
全日制
Tipul de curs
Teilzeitkurs
非全日
Tipul de curs
Onlinekurs
网上课程
Tipul de curs
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
我想要在这所大学学习___________。
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ein Semester
一学期
Durata studiului într-o universitate străină
ein Studienjahr
一学年
Durata studiului într-o universitate străină
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
请问学生工作有什么限制?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
我需要提供材料原件还是复印件?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
请问该所大学的入学要求是什么?
Necesar atunci când aplici la universitate
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
请问大学能保证我的住宿吗?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
课程内容涵盖实习吗?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
对【语言】的要求是什么?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Wie funktioniert das__________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Solicită informații despre sistemul educațional
Kreditsystem
学分制
Tipul de sistem
Benotungssystem
打分制
Tipul de sistem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
这里的教学风格是什么样的?
Solicită informații despre sistemul de predare
Gibt es_____________?
这里有_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
Vorlesungen
讲座
Tipul de cursuri
Seminare
研讨会
Tipul de cursuri
Tutorien
个别辅导
Tipul de cursuri
Konferenzen
会议
Tipul de cursuri
Welche Kurse bietet die Summer School an?
暑期学校提供哪些课程呢?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Wann finden die Prüfungen statt?
考试何时举行?
Întreabă când este sesiunea de examene
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
大学里有体育馆吗?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
我如何加入学生组织?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
我在这里可以学习什么语言?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
您有课程的详细介绍吗?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Wie viele Plätze hat die Klasse?
一个班级里最多有多少个学生?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
贵校都有哪些设施?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Organisieren Sie auch Exkursionen?
请问你们安排郊游吗?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Welche Programme bieten Sie an?
你们提供哪些项目呢?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
我想了解关于助学金的信息。
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
我需要 ____________的财政补贴。
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
Studiengebühren
学费
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Lebenshaltungskosten
生活费用
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Kinderbetreuung
儿童托管
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Welche Stipendien gibt es?
请问有哪些奖学金?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare