Esperanto | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Mi volas apliki por_____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
Grundkurs
kurso por studentoj
Tipul de curs
Aufbaukurs
kurso por postdiplomaj studentoj
Tipul de curs
Doktorandenkurs
kurso por Ph.D.
Tipul de curs
Vollzeitkurs
plentempa kurso
Tipul de curs
Teilzeitkurs
parttempa kurso
Tipul de curs
Onlinekurs
enreta kurso
Tipul de curs
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ein Semester
semestro
Durata studiului într-o universitate străină
ein Studienjahr
akademia jaro
Durata studiului într-o universitate străină
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Necesar atunci când aplici la universitate
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Wie funktioniert das__________?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Solicită informații despre sistemul educațional
Kreditsystem
de kredito
Tipul de sistem
Benotungssystem
de noto
Tipul de sistem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Kiom estas la instrua stilo?
Solicită informații despre sistemul de predare
Gibt es_____________?
Ĉu estas ______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
Vorlesungen
lekcioj
Tipul de cursuri
Seminare
seminarioj
Tipul de cursuri
Tutorien
lerniloj
Tipul de cursuri
Konferenzen
konferencoj
Tipul de cursuri
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiam estas la ekzamenoj?
Întreabă când este sesiunea de examene
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Ĉu estas universitata sportejo?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Welche Programme bieten Sie an?
Kio programojn vi proponas?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
Studiengebühren
instrudepagoj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Lebenshaltungskosten
miaj vivelspezoj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Kinderbetreuung
infanzorgado
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Welche Stipendien gibt es?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare