Daneză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ένα προπτυχιακό
bachelor
Tipul de curs
ένα μεταπτυχιακό
kandidatstuderende
Tipul de curs
ένα διδακτορικό
ph.d.-studerende
Tipul de curs
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
Tipul de curs
μερικής απασχόλησης
deltids-
Tipul de curs
εξ αποστάσεως
online
Tipul de curs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ένα εξάμηνο
et semester
Durata studiului într-o universitate străină
ένα ακαδημαϊκό έτος
et studieår
Durata studiului într-o universitate străină
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Necesar atunci când aplici la universitate
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterer universitetet indkvartering?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Indeholder faget også en praktikperiode?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Hvad er sprogkravene?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hvordan er ____________ systemet?
Solicită informații despre sistemul educațional
πόντων
studiepoint
Tipul de sistem
βαθμολόγησης
bedømmelse
Tipul de sistem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hvordan er undervisningsformen?
Solicită informații despre sistemul de predare
Υπάρχουν _____________ ;
Er der _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
διαλέξεις
forelæsninger
Tipul de cursuri
σεμινάρια
seminarer
Tipul de cursuri
προγράμματα εκμάθησης
undervisning
Tipul de cursuri
συνέδρια
konferencer
Tipul de cursuri
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Hvornår afholdes eksaminerne?
Întreabă când este sesiunea de examene
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Er der en sportshal på universitetet?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerer I også ekskursioner?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Hvilke programmer tilbydes her?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
δίδακτρα
studiegebyrer
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τα έξοδα διαβίωσής μου
leveomkostninger
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τη φροντίδα των παιδιών
børnepasning
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare