Franceză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ένα προπτυχιακό
une formation du premier cycle
Tipul de curs
ένα μεταπτυχιακό
une formation du second cycle
Tipul de curs
ένα διδακτορικό
un doctorat
Tipul de curs
πλήρους απασχόλησης
une formation à temps plein
Tipul de curs
μερικής απασχόλησης
une formation à temps partiel
Tipul de curs
εξ αποστάσεως
une formation en ligne
Tipul de curs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ένα εξάμηνο
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
ένα ακαδημαϊκό έτος
une année académique
Durata studiului într-o universitate străină
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Necesar atunci când aplici la universitate
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Le logement est assuré par l'université ?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Comment fonctionne le système ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
πόντων
de crédits
Tipul de sistem
βαθμολόγησης
de notation
Tipul de sistem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Solicită informații despre sistemul de predare
Υπάρχουν _____________ ;
Y a-t-il ______ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
διαλέξεις
des cours magistraux
Tipul de cursuri
σεμινάρια
des séminaires
Tipul de cursuri
προγράμματα εκμάθησης
des travaux dirigés
Tipul de cursuri
συνέδρια
des conférences
Tipul de cursuri
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Întreabă când este sesiunea de examene
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Οργανώνετε και εκδρομές;
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quels programmes offrez-vous ?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
δίδακτρα
les frais d'inscription
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τα έξοδα διαβίωσής μου
les frais de subsistance
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τη φροντίδα των παιδιών
la garde d'enfants
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quels types de bourse sont disponibles ?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare