Franceză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Vorrei iscrivermi all'università.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
di laurea triennale
une formation du premier cycle
Tipul de curs
di laurea magistrale
une formation du second cycle
Tipul de curs
di dottorato
un doctorat
Tipul de curs
a tempo pieno
une formation à temps plein
Tipul de curs
part-time
une formation à temps partiel
Tipul de curs
online
une formation en ligne
Tipul de curs
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
un anno accademico
une année académique
Durata studiului într-o universitate străină
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Necesar atunci când aplici la universitate
Mi invierete una lettera di ammissione?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
L'università garantisce anche l'alloggio?
Le logement est assuré par l'université ?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Che livello di [lingua] è richiesto?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Come funziona il sistema di __________?
Comment fonctionne le système ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
crediti
de crédits
Tipul de sistem
valutazione
de notation
Tipul de sistem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Solicită informații despre sistemul de predare
Ci sono _______________?
Y a-t-il ______ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
lezioni frontali
des cours magistraux
Tipul de cursuri
seminari
des séminaires
Tipul de cursuri
esercitazioni
des travaux dirigés
Tipul de cursuri
conferenze
des conférences
Tipul de cursuri
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quando si svolgono gli esami?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Întreabă când este sesiunea de examene
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
C'è un centro sportivo universitario?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Qual è il costo della vita a [città]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Organizzate delle escursioni?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Che programmi offrite?
Quels programmes offrez-vous ?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
le tasse universitarie
les frais d'inscription
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
le spese di sostentamento
les frais de subsistance
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
i servizi per l'infanzia
la garde d'enfants
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare