Thailandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Vorrei iscrivermi all'università.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic pentru un curs
di laurea triennale
ปริญญาตรี
Tipul de curs
di laurea magistrale
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipul de curs
di dottorato
ปริญญาเอก
Tipul de curs
a tempo pieno
เต็มเวลา
Tipul de curs
part-time
นอกเวลา
Tipul de curs
online
ออนไลน์
Tipul de curs
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
un anno accademico
หนึ่งปีการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Necesar atunci când aplici la universitate
Mi invierete una lettera di ammissione?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
L'università garantisce anche l'alloggio?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Che livello di [lingua] è richiesto?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Come funziona il sistema di __________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Solicită informații despre sistemul educațional
crediti
หน่วยกิตวิชา
Tipul de sistem
valutazione
การให้คะแนน
Tipul de sistem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Quali sono i metodi d'insegnamento?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Solicită informații despre sistemul de predare
Ci sono _______________?
มี _____________ ไหม
Solicită informații despre sistemul de predare
lezioni frontali
การบรรยาย
Tipul de cursuri
seminari
การสัมมนา
Tipul de cursuri
esercitazioni
การกวดวิชา
Tipul de cursuri
conferenze
การประชุม
Tipul de cursuri
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quando si svolgono gli esami?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Întreabă când este sesiunea de examene
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
C'è un centro sportivo universitario?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Come posso unirmi ai club studenteschi?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Qual è il costo della vita a [città]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Întreabă ce facilități oferă centrul
Organizzate delle escursioni?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Che programmi offrite?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quali enti possono finanziare i miei studi?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
le tasse universitarie
ค่าเล่าเรียน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
le spese di sostentamento
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
i servizi per l'infanzia
การดูแลเด็ก
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare