Chineză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Aș vrea să aplic pentru un curs
een bacheloropleiding
本科生
Tipul de curs
een postgraduaat
研究生
Tipul de curs
een doctoraat
博士生
Tipul de curs
een voltijdse opleiding
全日制
Tipul de curs
een deeltijdse opleiding
非全日
Tipul de curs
een online cursus
网上课程
Tipul de curs
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
een semester
一学期
Durata studiului într-o universitate străină
een academisch jaar
一学年
Durata studiului într-o universitate străină
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Necesar atunci când aplici la universitate
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Solicită informații despre sistemul educațional
creditsysteem
学分制
Tipul de sistem
beoordelingssysteem
打分制
Tipul de sistem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Solicită informații despre sistemul de predare
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
lezingen
讲座
Tipul de cursuri
seminars
研讨会
Tipul de cursuri
tutorials
个别辅导
Tipul de cursuri
conferenties
会议
Tipul de cursuri
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Întreabă când este sesiunea de examene
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
inschrijvingsgeld
学费
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
kinderopvang
儿童托管
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare