Chineză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Aș vrea să aplic pentru un curs
studia licencjackie
本科生
Tipul de curs
studia magisterskie
研究生
Tipul de curs
studia doktoranckie
博士生
Tipul de curs
studia dzienne
全日制
Tipul de curs
studia zaoczne
非全日
Tipul de curs
studia przez internet
网上课程
Tipul de curs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
一学期
Durata studiului într-o universitate străină
cały rok akademicki
一学年
Durata studiului într-o universitate străină
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Necesar atunci când aplici la universitate
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Solicită informații despre sistemul educațional
punktowy
学分制
Tipul de sistem
oceniania
打分制
Tipul de sistem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Solicită informații despre sistemul de predare
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
wykłady
讲座
Tipul de cursuri
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Tipul de cursuri
konsultacje
个别辅导
Tipul de cursuri
konferencje
会议
Tipul de cursuri
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Întreabă când este sesiunea de examene
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare