Germană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Aș vrea să aplic pentru un curs
studia licencjackie
Grundkurs
Tipul de curs
studia magisterskie
Aufbaukurs
Tipul de curs
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Tipul de curs
studia dzienne
Vollzeitkurs
Tipul de curs
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Tipul de curs
studia przez internet
Onlinekurs
Tipul de curs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
ein Semester
Durata studiului într-o universitate străină
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Durata studiului într-o universitate străină
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Necesar atunci când aplici la universitate
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Solicită informații despre sistemul educațional
punktowy
Kreditsystem
Tipul de sistem
oceniania
Benotungssystem
Tipul de sistem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Solicită informații despre sistemul de predare
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
wykłady
Vorlesungen
Tipul de cursuri
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Tipul de cursuri
konsultacje
Tutorien
Tipul de cursuri
konferencje
Konferenzen
Tipul de cursuri
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Întreabă când este sesiunea de examene
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare