Italiană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
studia licencjackie
di laurea triennale
Tipul de curs
studia magisterskie
di laurea magistrale
Tipul de curs
studia doktoranckie
di dottorato
Tipul de curs
studia dzienne
a tempo pieno
Tipul de curs
studia zaoczne
part-time
Tipul de curs
studia przez internet
online
Tipul de curs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
cały rok akademicki
un anno accademico
Durata studiului într-o universitate străină
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Necesar atunci când aplici la universitate
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Solicită informații despre sistemul educațional
punktowy
crediti
Tipul de sistem
oceniania
valutazione
Tipul de sistem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Solicită informații despre sistemul de predare
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
wykłady
lezioni frontali
Tipul de cursuri
ćwiczenia/seminaria
seminari
Tipul de cursuri
konsultacje
esercitazioni
Tipul de cursuri
konferencje
conferenze
Tipul de cursuri
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Întreabă când este sesiunea de examene
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare