Maghiară | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Aș vrea să aplic pentru un curs
studia licencjackie
alapképzés
Tipul de curs
studia magisterskie
mesterképzés
Tipul de curs
studia doktoranckie
PhD
Tipul de curs
studia dzienne
nappali tagozatos
Tipul de curs
studia zaoczne
részidős
Tipul de curs
studia przez internet
online
Tipul de curs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
(jeden) semestr
egy szemeszter
Durata studiului într-o universitate străină
cały rok akademicki
egy év
Durata studiului într-o universitate străină
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Necesar atunci când aplici la universitate
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Jak działa system ______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Solicită informații despre sistemul educațional
punktowy
kredit
Tipul de sistem
oceniania
osztályzási
Tipul de sistem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Milyen a tanítás stílusa?
Solicită informații despre sistemul de predare
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vannak_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
wykłady
előadások
Tipul de cursuri
ćwiczenia/seminaria
szemináriumok
Tipul de cursuri
konsultacje
oktatói órák
Tipul de cursuri
konferencje
konferenciák
Tipul de cursuri
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Kiedy odbywają się egzaminy?
Mikor vannak a vizsgák?
Întreabă când este sesiunea de examene
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Van az egyetemen sportközpont?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Van szintfelmérő teszt?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Jak liczne są grupy?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulásokat is szerveznek?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Milyen programokat nyújtanak?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tandíj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
megélhetési költségek
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
gyermekellátás
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare