Cehă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
graduação
bakalářské studium
Tipul de curs
pós-graduação
postgraduální studium
Tipul de curs
PhD
doktorské studium
Tipul de curs
tempo integral
prezenční studium
Tipul de curs
meio período
kombinované studium
Tipul de curs
online
online
Tipul de curs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
um semestre
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
um ano acadêmico
celý akademický rok
Durata studiului într-o universitate străină
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Necesar atunci când aplici la universitate
Vou receber uma proposta formal?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
A universidade também oferece acomodação?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
O curso também inclui um período de estágio?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Musím jako výměnný student platit školné?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Como é o sistema de ____________?
Jaký je ____________ systém?
Solicită informații despre sistemul educațional
crédito
kredity
Tipul de sistem
notas
známkování
Tipul de sistem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Qual é o estilo de ensino?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Solicită informații despre sistemul de predare
São _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
aulas expositivas
přednášky
Tipul de cursuri
seminários
semináře
Tipul de cursuri
tutoriais
konsultace
Tipul de cursuri
conferências
konference
Tipul de cursuri
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quando acontecem as provas?
Kdy jsou zkoušky?
Întreabă când este sesiunea de examene
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Há um complexo esportivo aqui?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quais são as comodidades da escola?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Vocês também organizam excursões?
Pořádáte exkurze?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quais programas vocês oferecem?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
mensalidades
školné
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
despesas de subsistência
životní náklady
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
cuidados infantis
péče o dítě
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare